Akupunktur

Akupunktur er en behandlingsform som benytter seg av prinsippene i Tradisjonell Kinesisk Medisin og som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning kan vise til en effektiv metode som er så å si uten bivirkninger.

Akupunktur brukes ofte ved bl.a:

Akutte og kroniske smerter (i nakke, rygg, hofte, kne, ankel, albu)
Allergi
Astma
Bihulebetennelse
Fordøyelse
Hodepine/migrene
Høyt blodtrykk
Idrettsskader (overbelastning, strekk og overtråkk)
Menstruasjonsplager(smerter, PMS med mer)
Potensproblemer
Plager i svangerskapet (kvalme)og fødselsmodning
Plager i overgangsalderen (hetetokter, søvn med mer)
Søvnproblemer
Urinveisplager

Det er flere yrkesgrupper som bruker nåler i sin behandling av pasienter. Akupunkturforeningen (www.akupunktur.no) mener det bør stilles minimumskrav på 4 års utdanning innen akupunktur og vestlig medisin. Akupunktur er en trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede behandlere.

Akupunktur er forbundet med færre bivirkninger enn mange standard medikamentelle behandlinger (for eksempel anti-inflammatoriske medisiner og steroidinjeksjoner) som brukes ved smertetilstander. Forskning rapporterer om mindre bruk av smertemedikamenter når pasienten får akupunktur. Livskvaliteten blir bedre og de oppsøker lege sjeldnere (Pennick 2007, Endres 2007, Melchart 2005 mfl.). Videre har akupunktur også vist seg å være kostnadseffektiv, spesielt på lengre sikt og på kroniske smerter. Her er det altså både en helseøkonomisk og samfunnsøkonomisk gevinst. Relativt få komplikasjoner fra akupunktur har blitt rapportert.

Akupunktur for kronisk smerte – mer enn placebo
I en studie publisert i Archive for Internal Medicine 10. september 2012, ønsket de å undersøke hvor stor effekt akupunktur har på 4 kroniske smertetilstander: rygg og nakkesmerter, slitasjegikt, kronisk hodepine, og skuldersmerter. Selv akupunktur er mye brukt for kroniske smerter, er det fortsatt betydelig uenighet om virkning.

De konkluderer med at akupunktur er effektiv ved behandling av kronisk smerte og derfor et rimelig henvisningsalternativ. Signifikante forskjeller mellom ekte og sham akupunktur indikerer at akupunktur er mer enn en placebo.http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1357513

Forskning viser også god smertelindrende effekt der hvor akupunktur benyttes i samhandling med standard vestlig medisin, for eksempel mot smerter i kne, hofte, rygg, nakke og hodepine (Witt 2006, He Dong 2004).

Kvinner og menn reagerer ulikt på smerte
Vitenskaplige undersøkelser viser at kvinner og menn reagerer ulikt både på smerte og på smertestillende midler. Kvinner opplever på mange måter smerte kraftigere enn menn. Undersøkelser viser at flere kvinner enn menn lider av kroniske smerter som for eksempel hodepine, magesmerter og smerter i muskler og ledd. I tillegg opplever kvinner mer smerte enn menn, og smerteanfall har lengre varighet enn hos menn. Tidligere ble smerteforsøk som regel utført på menn, noe som betyr at eventuelle kjønnsforskjeller ikke ble belyst. I dag blir det fokusert mer på forskjellene. Mye tyder på at kvinnelige kjønnshormon har betydning for utvikling og oppfattelse av smerte. I tillegg kan genetiske variasjoner spille en rolle.

18.10.2012 http://nhi.no/forside/kvinner-og-menn-opplever-smerte-forskjellig-25433.html

Smerte fører til en redusert livskvalitet og smertelindring er derfor et viktig aspekt i behandlingen. For mange som ikke ønsker eller kan få operasjon, og der farmakologiske preparater ikke fungerer tilfredsstillende, kan det være nødvendig å se på andre løsninger. Her kommer akupunktur inn i bildet.

Hvordan virker akupunktur?
Det er blitt gjort en mengde forskning på akupunkturens virkemåte i løpet av de siste årene.
Artikler fra NYERE FORSKNING OM MULIGE VIRKEMETODER
Akupunktur har en smertedempende effekt som er godt dokumentert ved den såkalte spinale og thalamiske portteori, og ved at akupunktur stimulerer egenproduksjon av blant annet endorfiner. Andre stoffer som blir frigjort, for eksempel serotonin, forklarer noe av den positive effekten akupunktur kan ha på pasienters psykiske tilstand. Forskning har også avdekket hvordan akupunktur stimulerer dannelsen av stoffer lokalt, som virker utvidende på blodårene og dermed bedrer perifer sirkulasjon. Slik blir blodsirkulasjonen i muskulatur bedret og akupunktur virker derfor også muskelavslappende.

Forskning viser også hvordan akupunktur stimulerer immunapparatet og har en rekke ulike hormonelle effekter – for eksempel kan akupunktur bidra til å stabilisere menstruasjonssyklusen, påvirke tarmbevegelser, påvirke blærens tømmefunksjon mv. Moderne vitenskap er i ferd med å forklare både generelle virkningsmekanismer og spesifikke effekter av akupunktur.