Priser

Akupunktur

Prisliste på våre akupunkturtjenester for året 2016.
Dersom du har noen spørsmål knyttet til dette ber vi deg ta kontakt på tlf. 22 12 56 00

Nye priser fra 1/10-2016:
Første konsultasjon75 min
Kr. 650,-

Påfølgende behandlinger 45 min.
Kr. 450,-

Avbestilling av time skal skje senest kl 16.00
virkedagen før.

Ikke avbestilt time må betales.