For bedrifter:

Mellom 25% og 50% av alle muskel- og skjelettlidelser kan relateres til fysiske forhold på arbeidsplassen.

Våre fysioterapeuter kan derfor bistå bedriftene med:

Ergonomisk rådgivning og arbeidsplasstilpasning.
Den beste effekten får du ved at en av våre fysioterapeuter besøker bedriften og gir individuell veiledning og tilpasning av arbeidsplassene.

Behandlerne til Klinikk Frogner følger pasientene fra behandling til forebygging mot fremtidige plager.