Prisliste på våre massasjeterapitjenester fra 1/1 2024.
Dersom du har noen spørsmål knyttet til dette ber vi deg ta kontakt på tlf. 22 12 56 00

 

Alle priser på behandling hos massasjeterapeut inkluderer merverdiavgift fom. 1. januar 2021.

 

Massasjeterapi 30                           30 min       790 kr
Massasjeterapi 45                           45 min    1050 kr
Massasjeterapi 60                           60 min    1320 kr
Massasjeterapi 90                           90 min    1850 kr

 

Atlaskorrigering Engelheart*                        2390 kr
–  barn opptil 16 år*                                            1590 kr
*) Prisen inkluderer behandling og etterkontroll etter tre uker

 

Avbestilling av time må skje senest 24 timer før timen starter.
Ikke avbestilt time må betales.