Våre behandlere

Marianne Molnes
Tlf: 22 12 56 11 / 922 48 300
marianne@klinikkfrogner.no

Autorisert kiropraktor MNKF, og Mensendieck fysioterapeut.

Utdannet Master of Chiropractic, Macquarie University, Sydney 2004. Utdannet Mensendieckfysioterapeut ved  Høgskolen i Oslo 2000.
Har siden august 2006 vært tilknyttet Klinikk Frogner. Tidligere arbeidet ved Kiro1 AS Levanger/Stjørdal.  Arbeidserfaring innen fysioterapi i privatpraksis, kommunehelsetjeneste og rehabilitering. Videreutdanning innen idrettsfysioterapi gjennom Den Norske Lægeforening/NTNU. Fullført Chiropractic Clinical Neurology Program ved Parker University. Kurs: Red cord/Terapi Master systemet. En rekke kurs innen pediatri (behandling av barn), klinisk nevrologi samt Gonstead kiropraktikk teknikk systemet.


Jan Yngve Mysen

Tlf: 22 12 56 12 / 924 20 381
janyngve@klinikkfrogner.no

Autorisert kiropraktor.

Født 1967 fra Bekkestua, Bærum. Utdannet kiropraktor fra Palmer College of Chiropractic, Iowa USA (1991-1996), Har siden juli 2006 jobbet ved Klinikk Frogner. Jobber med barn, voksne, eldre. Bruker Gonstead-metoden innen kiropraktikk. Har tatt ekstra kursing i extremitets-(skuldre, albuer, håndledd, knær og ankler) behandling. Jobber derfor også med idrettsutøvere på alle nivåer.

Henrik Lund
Tlf: 22 12 56 15 / 936 33 795
henrik@klinikkfrogner.no

Autorisert kiropraktor MNKF.

Utdannet ved Anglo European College of Chiropractic 2004-2009. Har ved siden av utdannelsen tatt en rekke kurs i:
– Stress og livsstilssykdommer – Velvære – Ekstremitetsbehandling – Spebarnsbehandling. Fullført Chiropractic Clinical Neurology Program ved Parker University. Henrik har arbeidet ved Klinikk Frogner siden september 2009. Jobber i tillegg som foredragsholder/teknikk-
instruktør. Har sittet i billeddiagnostisk utvalg for Norsk Kiropraktorforening. Driver etter Gonstead metoden.