Massasjeterapi

På Klinikk Frogner kan vi tilby flere typer massasjeterapi utført av våre erfarne massasjeterapeuter.

Trykk HER for Online booking av massasjeterapi


KLASSISK MASSASJE:

Løser opp stiv og anspent muskulatur som følge av dårlig arbeidsstilling, stress, overbelastning, langvarig ensidig bruk av musklene og  kroniske tilstander, etc.


IDRETTSMASSASJE:

Idrettsmassasje blir ofte benyttet av de som ønsker og tåler en dypere massasje, og før eller etter man skal gjennom en stor fysisk påkjenning. Dette gjøres for å kunne prestere maksimalt, redusere restitusjonstid og minske verk i muskulaturen. Ved idrettsmassasje brukes de samme grepene som ved den tradisjonelle klassiske massasjen, men det legges mer trykk på grepene og rytmen er raskere.


STRUKTURELL BINDEVEVSTERAPI: Behandlingen benyttes til å frigjøre fysisk begrenset muskulatur og ledd for å gjenopprette kroppens naturlige holdning og funksjon. Bindevevet omslutter alle strukturer i kroppen vår, fra hver enkelt muskelfiber, via bunter av muskelfibre, til hver muskel, knokkel og hvert ledd, og alle organer, blodårer og nerver. Bindevevets oppgave er å romme strukturene, skape glideflater mellom strukturene, sørge for kommunikasjon, samt tilføre næring og uttransportere avfallsstoffer. Elastisitet i glidelaget og glideevne mellom glidelagene er essensielt for at vi skal kunne bevege oss. Smerte oppstår når elastisiteten og/eller glideevnen reduseres eller hindres som følge av inaktivitet, overbelastning, betennelser, arrvev etter traumer, eller dårlig fungerende lymfesystem. Bindevevsteknikker, bindevevsmassasje, nevrovaskulær release og positional release, og lymfemassasje er vesentlige elementer i denne terapiformen for å gjenopprette bevegelighet og flyt i forbindelse med muskel- og skjelettplager.


BINDEVEVSTEKNIKKER er en dyptgående men skånsom behandlingsform der terapeuten benytter aktive og passive bevegelser i den hensikt å øke bevegelighet og proprioseptiv og kinestetisk varhet. Behandlingen fokuserer på de ulike bindevevsstrukturene i alle lag fra overflaten og i dypet.


BINDEVEVSMASSASJE er en dyptgående men skånsom behandlingsform som har til hensikt å korrigere muskulær ubalanse. Behandlingen fokuserer på bindevevshinner, dype muskelgrupper og mellomgulv. Bindevevet omslutter alle strukturer i kroppen vår, fra hver enkelt muskelfiber, via bunter av muskelfibre, til hver muskel og knokkel, og alle organer, blodårer og nerver. Formålet er å skape glideflater mellom strukturene, sørge for kommunikasjon, samt tilføre næring og uttransportere avfallsstoffer. For å få tilbake full bevegelighet og funksjon der vevet har «satt seg fast» eller ikke beveger seg optimalt kan det i tillegg være nødvendig med direkte manipulasjon av kroppens dype bindevevsstrukturer, i kombinasjon med helt spesifikk bevegelse. En kombinasjon av bevegelse og manuelle teknikker gir effektive og langvarige resultater.


NEVROVASKULÆR RELEASE OG POSITIONAL RELEASE er dyptgående men skånsomme behandlingsformer som fokuserer henholdsvis på nerver og arterier samt bindevevshylsene disse ligger i, og på muskel- og bindevevslinjer over ett eller flere ledd. Kroppen er mer opptatt av å beskytte blodårer enn noe annet, og mange spenninger i muskulatur og bindevev kommer av nevromotorisk beskyttelse av det vaskulære systemet. Gjennom skånsom og tålmodig manipulasjon med slakk og akkurat nok strekk kan strukturelle mønstre endres, både funksjonelle og posturale. Det handler mer om funksjonell balanse enn symmetri i holdning.

LYMFEMASSASJE er en mild behandlingsform med fokus på å stimulere væskeflyten i kroppen. En god flyt i sirkulasjonssystemet er en betingelse for kroppens metabolisme og detox. Lymfesystemet utgjør sammen med hjertet og blodårene sirkulasjonssystemet. Hovedoppgaven til lymfesystemet er transport av fett og immunceller samt returtransport av overskuddsvæske og avfallsstoffer. Stagnasjon i lymfesystemet og dårlig blodsirkulasjon kan medføre hevelser og ødemer, inflammasjoner og redusert immunforsvar. Det er vanskelig å overvurdere betydningen av lymfesystemet når det kommer til helse og fysisk tilstand, energinivå og ikke minst hvordan kroppen ser ut. Cellulitter, fibroser, poser under øynene, dobbelthake og tette tårekanaler kan være forårsaket av treghet i lymfesystemet. Lymfemassasje kan hjelpe med å motvirke dette.

ATLASKORRIGERING ENGELHEART er en varsom manuell teknikk som kan utføres på alle, fra nyfødte til gamle. Lett massasje på spesielle punkter i nakken kan hjelpe på funksjon på det atlanto-occipitale leddet. Behandlingen innebærer lite risiko.

Redusert funksjon i øvre cervical columna kan føre til nedsatt funksjon i andre steder i kroppen, fordi kroppen etter beste evne prøver å kompensere for dette for å opprettholde balanse. Resultatet kan gi funksjonsnedsettelser i kjeve og i bekken, sistnevnte gir en tilsynelatende benlengdeforskjell. Kroppens beskyttelsesreaksjon mot funskjonsnedsettelser i ledd er statiske muskelspenninger, som over tid kan føre til muskelplager. Dette inkluderer blant annet kjeve, nakke, skuldre, armer, rygg, bekken, hofte, knær og føtter. «Redusert passasje» for sentralnervesystemet og spinalvæsken som passerer gjennom åpningen i Atlas og hodeskallen, og for hjernenerver og blodsirkulasjon som passerer på siden av Atlas, kan forstyrre kommunikasjonen mellom hjerne og kropp. Teorien bak behandlingen er at funksjonsnedsettelser kan føre til forskjellige systemiske symptomer som hodepine og migrene, svimmelhet, mage- og tarmplager, kvalme, dårlig konsentrasjon, lite energi, m.m.

For mer informasjon om Atlaskorrigering Engelheart se https://www.flowenergy.no/atlaskorrigering


For behandling:
Trykk HER for online booking av massasjeterapi eller kontakt resepsjonen på 22 12 56 00.

Avbestilling av time må skje senest 24 timer før timen starter.
Ikke avbestilt time må betales.

For mer informasjon om massasjeterapi, se Norges Massasjeforbunds hjemmesider: https://massasjeforbundet.no