Våre behandlere

Haakon Skuggedal
Tlf: 22 12 56 00
haakon@klinikkfrogner.no

Utdannet fysioterapeut ved HiOA/OsloMet. Ortopedisk spesialfysioterapeut. Har kommunalt driftstilskudd. Mye erfaring med opptrening/rehabilitering etter operasjoner, idrettsskader, løpsrelaterte skader, og generelle overbelastningslidelser. Videreutdanning i fysioterapi for eldre personer, og personlig trener studie. Kurs blant annet innen Redcord/Neurac behandling og idrettsmedisin.

 

Marit Vaage
Tlf: 22 12 56 03
marit@klinikkfrogner.no

Utdannet fysioterapeut ved fysioterapihøyskolen i Berlin 1980. Lang og bred erfaring innen muskel- og skjelettlidelser. Har kommunalt drifttilskudd og gir opptrening etter bruddskader og Rehabilitering etter ortopediske inngrep. Startet med eswt , trykkbølge i år 2000 i nært samarbeid med ortopediske kirurger. Diverse kurs og kongresser innen ortopedi.

 

Kari Vaage
Tlf: 22 12 56 00
kari@klinikkfrogner.no

Utdannet fysioterapeut ved Dr. Voglers fysioterapiskole i Berlin 1981. Har lang erfaring med behandling av muskel- og skjelettplager, rehabilitering etter ortopediske operasjoner, bedriftshelsetjeneste. Har jobbet med ESWT, trykkbølgebehandling siden 2004

 

Ingrid Bjørgen
Tlf: 22 12 56 00
ingrid@klinikkfrogner.no

 

Line Woxen
Tlf: 22 12 56 00
info@klinikkfrogner.no

 

Tor Arne Grytbakk
Tlf: 22 12 56 00
torarne@klinikkfrogner.no

Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo (1998 – 2002), samt Norsk Høgskole i osteopati (2005 – 2010). Ellers kurs innen Triggerpunktbehandling, Medisinsk Treningsterapi og manuell behandling. Bruker i hovedsak hendene som verktøy for å undersøke og behandle pasienten. Driver uten driftstilskudd.

 

Helle Finstad Hansen
Tlf: 22 12 56 00
helle@klinikkfrogner.no

Utdannet fysioterapeut ved Saxion Hoegschool Enschede, Nederland 2004. Jobbet ved Klinikk Frogner siden 2009. Driver uten driftstilskudd.