Våre behandlere

Haakon Skuggedal
Tlf: 22 12 56 00
haakon@klinikkfrogner.no

Utdannet fysioterapeut ved HiOA/OsloMet. Ortopedisk spesialfysioterapeut. Har kommunalt driftstilskudd. Mye erfaring med opptrening/rehabilitering etter operasjoner, idrettsskader, løpsrelaterte skader, og generelle overbelastningslidelser. Videreutdanning i fysioterapi for eldre personer, og personlig trener studie. Kurs blant annet innen Redcord/Neurac behandling og idrettsmedisin. 

 

Marit Vaage
Tlf: 22 12 56 03
marit@klinikkfrogner.no

Utdannet fysioterapeut ved fysioterapihøyskolen i Berlin 1980. Lang og bred erfaring innen muskel- og skjelettlidelser. Har kommunalt driftstilskudd og gir opptrening etter bruddskader og Rehabilitering etter ortopediske inngrep. Startet med eswt , trykkbølge i år 2000 i nært samarbeid med ortopediske kirurger. Diverse kurs og kongresser innen ortopedi.

 

Kari Vaage
Tlf: 22 12 56 00
kari@klinikkfrogner.no

Utdannet fysioterapeut ved Dr. Voglers fysioterapiskole i Berlin 1981. Har lang erfaring med behandling av muskel- og skjelettplager, rehabilitering etter ortopediske operasjoner, bedriftshelsetjeneste. Har jobbet med ESWT, trykkbølgebehandling siden 2004. Har kommunalt driftstilskudd.

 

Ingrid Bjørgen
Tlf: 22 12 56 00
ingrid@klinikkfrogner.no

Utdannet fysioterapeut ved Fontys Hogescholen i Nederland. Mastergrad i fysisk aktivitet for funksjonshemmede ved Norges Idrettshøgskole. Mange års erfaring som nevrologisk spesialfysioterapeut ved Sunnaas Sykehus, særskilt kompetanse på ryggmargskader og langvarig smerteproblematikk. Har kommunalt driftstilskudd knyttet til nevrologiske tilstander.

 

Line Woxen
Tlf: 22 12 56 00
info@klinikkfrogner.no

Utdannet fysioterapeut i 1993 ved Reha-Zentrum i Berlin,Tyskland.
Akupunkturutdannelse fra Akupunkturhøyskolen i 2004.

Allmenn fysioterapi
•medisinsk treningsterapi
• slyngebehandling/Redcord
•lymfødembehandling
•elektroterapi

Behandler også barn, ungdom og gravide.
Har kommunalt driftstilskudd.

 

Tor Arne Grytbakk
Tlf: 22 12 56 00
torarne@klinikkfrogner.no

Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo (1998 – 2002), samt Norsk Høgskole i osteopati (2005 – 2010). Ellers kurs innen Triggerpunktbehandling, Medisinsk Treningsterapi og manuell behandling. Bruker i hovedsak hendene som verktøy for å undersøke og behandle pasienten. Driver uten driftstilskudd.

 

Helle Finstad Hansen
Tlf: 22 12 56 00
helle@klinikkfrogner.no

Utdannet fysioterapeut ved Saxion Hoegschool Enschede, Nederland 2004. Jobbet ved Klinikk Frogner siden 2009. Driver uten driftstilskudd.

 

Hannah Stehr

Tlf: 22 12 56 00 / 46 65 38 11

Hannah@klinikkfrogner.no

 

Utdannet fysioterapeut ved OsloMet. Erfaring med ulike pasientgrupper og diagnoser i forskjellige aldrer. Blant annet innen muskel- og skjelett plager og ortopedi. Opptatt av personorientert behandling og samspill, ser hele mennesket. Kurs blant annet innen:

  • Aktiv med Artrose
  • Formthotics såletilpassning
  • Redcord/Neurac behandling
  • Trener og coach for hjertepasienter
  • Idrettsmedisin
  • ESWT/trykkbølge
  • Smertebehandling med nåler
  • Kinesiotaping