Velkommen til Skulderklinikken ved Klinikk Frogner.

Effektiv kartlegging av, og hjelp for skulderproblemer.

Vi kan tilby effektiv kartlegging av og hjelp for skulderproblemer.
Dr. Sunde  samarbeider med de ledende universitetsmiljøene innen særlig ortopedi, radiologi, fysikalsk medisin og fysioterapi og har godt kjennskap til de forskjellige behandlingsretningene og problemområdene.

Det er i dag økende erkjennelse for at en klinisk undersøkelse kombinert med ultralyd i-NOTABENE-øvede hender med topp utstyr, hos de fleste pasienter – særlig godt voksne uten skader- er tilstrekkelig for videre rådgivninger uten behov for røntgen og/eller MR-undersøkelser.

Uspesifikke MR-undersøkelser kan ofte gi forvirrende svar. Oppgaven blir å hjelpe til med å sortere ut hva som er viktig og ikke viktig, hvem som bør anbefales operasjon og hvem som ikke bør anbefales operasjon.  SKRIFTLIG RAPPORT medfølger- med terapiforslag og eventuelle henvisninger.

For mere informasjon: www.skulderklinikken.no