Priser

Fysioterapi

Prisliste på våre fysioterapitjenester fra 1/1 2024.
Dersom du har noen spørsmål knyttet til dette ber vi deg ta kontakt på tlf. 22 12 56 00

Fysioterapi med driftstilskudd: I henhold til gjeldende takster.

 

Fysioterapi uten driftstilskudd:

Helle Finstad Hansen, Tor Arne Grytbakk, Sebastian Nuri
Første konsultasjon: 900,-
Påfølgende behandling 30  min: 600,-
Utvidet behandling 45 min: 750,-