Priser

Fysioterapi

Prisliste på våre fysioterapitjenester fra 1/1 2023.
Dersom du har noen spørsmål knyttet til dette ber vi deg ta kontakt på tlf. 22 12 56 00

Fysioterapi med driftstilskudd: I henhold til gjeldende takster

Fysioterapi uten driftstilskudd året 2022:

Helle Finstad Hansen:
Første konsultasjon: 850,-
Påfølgende behandlinger: 550,-

Tor Arne Grytbakk:
Første konsultasjon: 850,-
Påfølgende behandlinger: 550,-