Priser

Fysioterapi

Prisliste på våre fysioterapitjenester for året 2018.
Dersom du har noen spørsmål knyttet til dette ber vi deg ta kontakt på tlf. 22 12 56 00

Fysioterapi med driftstilskudd: I henhold til gjeldende takster

Fysioterapi uten driftstilskudd året 2019:

Helle Finstad Hansen:
Første konsultasjon: 750,-
Påfølgende behandlinger: 475,-

Tor Arne Grytbakk:
Første konsultasjon: 750,
Påfølgende behandlinger: 475,-